Algemeen - Lidmaatschap

Vind je het leuk om lid te worden van De Ward of twijfel je nog? Je mag je altijd twee keer gratis meezwemmen om te kijken of je het leuk vindt.

Bij ledenadministratie@deward.nl kun je informatie opvragen in welke groep er nog plaats is. 
Het inschrijfformulier kun je hier downloaden.
Natuurlijk is het formulier ook op te vragen bij bovenstaand mailadres.
Het ingevulde inschrijfformulier kan gestuurd worden naar ledenadministratie@deward.nl

Kan gestuurd worden naar Postbus 70, 6680 AB Bemmel.Belangrijk voor deelnemers aan wedstrijden is het juist invullen van eventueel medicijngebruik, in verband met mogelijke dopingcontrole tijdens wedstrijden en trainingen.
De betaling geschiedt via automatische incasso. 
Door het invullen en inleveren van het inschrijfformulier machtigt u Zwemclub De Ward om contributie af te schrijven van uw rekening. 
Daarnaast geldt het volgende ten aanzien van het aangaan en opzeggen van het lidmaatschap:


  • Lidmaatschap voor recreanten wordt aangegaan voor een half jaar

  • Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie

  • De opzegtermijn is 1 maand vóór 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december

  • Zwemmers die diploma zwemmen (zwemvaardigheid) mogen hun lidmaatschap opzeggen 1 maand vóór 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december, of direct na het afzwemmen

  • Wedstrijdzwemmers gaan een lidmaatschap aan voor een volledig seizoen, de opzegtermijn is 1 maand vóór 30 juni

  • Wedstrijdzwemmers die (in overleg met de hoofdtrainer) naar een andere groep gaan en/of op andere dagen/tijdstippen gaan trainen geven dit ook via de mail door aan de ledenadministratie.

  • Zwemmers die naar een andere groep willen en/of op een andere dag willen gaan trainen nemen daarvoor contact op met de ledenadministratie om na te vragen of dit mogelijk is.

  • Opzeggingen en wijzigingen zijn pas definitief en doorgevoerd na een bevestigingsmail van de ledenadministratie.

  • Inschrijfgeld bedraagt € 12,50

  • Toeslag na mislukte incasso bedraagt vanaf 1 juli 2015  € 2,50