Zwemvaardigheid - Informatie


OpstapgroepHet afgelopen jaar is er weinig doorstroming geweest naar zwemvaardigheid.

Door de steeds groter wordende verschillen tussen de vaardigheden van C-zwemmers en de eisen van Zwemvaardigheid 1 (later afgekort als ZVH1) wordt het percentage kinderen die kunnen afzwemmen kleiner.

De trainers en het bestuur hebben daarom besloten aankomend seizoen een andere methode te hanteren:

  • Aan het begin van komend seizoen worden alle zwemmers voor enkele weken in één groep gezet: de zogenaamde zO-groep (zwemvaardigheid Opstapgroep).

  • Christy en Tara bekijken in die periode wie er sterk/vaardig genoeg is om de eisen van zwemvaardigheid aan te kunnen leren.

  • Deze kinderen schuiven dan door naar Zwemvaardigheid 1.

  • De kinderen die hier nog niet klaar voor zijn blijven in de zO-groep en zullen trainen om (technisch) sterker te worden, conditie op te bouwen en alvast de eerste vaardigheden van zwemvaardigheid aan te leren, zodat ze later sneller en makkelijker door zwemvaardigheid zullen stromen.

    Ieder half jaar wordt er gekeken wie al sterk genoeg is om door te schuiven en aan zwemvaardigheid kan beginnen.
    Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen die wél C hebben, maar niet sterk genoeg zijn voor zwemvaardigheid, achter de feiten aan hollen en hierdoor te lang in ZVH1 blijven hangen.

    De zO-groep zal in hetzelfde uur zwemmen als ZVH 1: namelijk op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.


Informatie


Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predikaat Zwemveilig. Maar na het Zwem-ABC kan de zwemvaardigheid nog verder vergroten met de Zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. Zeker voor jonge kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden.

Met de zwemvaardigheidsdiploma’s maak je kennis met allerlei aspecten van de zwemwereld:

(Wedstrijd)zwemslagen
Hierbij worden verschillende zwemslagen, keerpunten en wedstrijdstarts geoefend.

Balvaardigheid / Waterpolo
Bij dit onderdeel leer je waterpolotechnieken als ongelijkzijdig watertrappen, het werpen van een bal en het zwemmen met een bal.

Onderwatervaardigheden
Dit onderdeel gaat over oriënteren onder water. Hierbij leer je bijvoorbeeld een hoekduik, met kleren door een gat zwemmen en onder matten of elkaar door zwemmen.

Survival
Hierbij wordt altijd met kleding gezwommen. Je leert hoe je jezelf en anderen kunt redden.

Synchroonzwemmen
Dit bestaat uit coördinatietechnieken zoals wrikken, gehurkte draai, koprollen en salto’s maken.

Over het algemeen duurt het behalen van iedere diploma één jaar. Dit is sterk afhankelijk van conditie, zwemvaardigheid en leeftijd. Het spreekt voor zich dat een sterke 8-jarige sneller de vaardigheden en conditie oppikt dan een tengere 5-jarige. Ook talent, lichaamsgevoel en cognitieve vaardigheden spelen een grote rol.
De trainers proberen zo veel mogelijk te differentiëren, zodat sterke kinderen genoeg uitdaging krijgen en kinderen die meer tijd nodig hebben toch op hun tempo de vaardigheden eigen kunnen maken. In alle gevallen zijn kwaliteit en plezier de speerpunten.