Examen

Als blijkt dat bij het proefzwemmen aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt er afgezwommen. Bij het examen worden de volgende punten in acht genomen (wijzigingen voorbehouden):

  • Het examen wordt doorgaans in het weekend georganiseerd en duurt ongeveer 1,5 uur. Dit is sterk afhankelijk van het aantal kinderen.  

  • Familie en andere belangstellenden zijn uiteraard van harte uitgenodigd om in de zwemzaal te komen kijken en aan te moedigen.

  • Bij het examen beoordeelt een externe beoordelaar of de kinderen inderdaad aan de eisen voldoen. Soms is er een controleur van het NPZ-NRZ aanwezig.

  • Er mag één onderdeel van de lijst gemist worden (m.u.v. het gat). Bij twee of meer onderdelen wordt het diploma niet behaald. In dat geval blijf je gewoon in dezelfde groep zwemmen.

  • Vragen mogen alleen vóór de uitvoering gesteld worden. Gaat er iets fout, zoals een verloren schoen, een botsing of een vergeten opdracht, blijf dan gewoon doorzwemmen! De trainers vertellen wat je verder moet doen. Hier wordt gewoon rekening mee gehouden bij de beoordeling.

  • Voor ieder onderdeel heb je twee pogingen. Lukt het niet (helemaal), dan wordt het examen gewoon afgemaakt. Er wordt met de examinator overlegd over een eventuele herkansing.

  • Na het examen worden de behaalde diploma’s in de kantine uitgereikt.

  • Denk eraan dat het diploma € 10,00 kost. Als je het diploma dus hebt gehaald, betaal je deze na het afzwemmen: contant geld in een envelop met je naam erop (Er is iemand bij het afzwemmen aanwezig die dit regelt).

  • De datum en tijd worden van tevoren kenbaar gemaakt. Als een kind om de een of andere reden niet bij het examen aanwezig kan zijn, neem dan direct contact op met de trainers. Ook andere problemen of vragen moeten zo snel mogelijk afgehandeld worden.