Contributie

De tarieven van de contributie zoals aangegeven in onderstaande tabel gelden vanaf februari 2021.


De contributie wordt ieder kwartaal geïncasseerd volgens onderstaand overzicht:

  • 1e kwartaal (1 februari t/m 30 april):  inning ± 15 maart.

  • 2e kwartaal (1 mei t/m 31 juli):  inning ± 15 juni.

  • 3e kwartaal (1 augustus t/m 31 oktober):  inning ± 15 september.

  • 4e kwartaal (1 november t/m 31 januari):  inning ± 15 december.

De toeslag na een mislukte incasso bedraagt €2,50.
    Bij de eerste afschrijving van nieuwe leden zullen tevens de volgende bedragen worden geïncasseerd:

  • Het inschrijfgeld, wat €12,50 per zwemmer bedraagt.

  • Het nog niet betaalde uren vanaf inschrijving tot aan het eerste volledige kwartaal.

 

Meer informatie betreffende het doorvoeren van wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de contributie is te vinden onder Algemene voorwaarden lidmaatschap in het menu Algemeen.