Algemeen - Contributie


Daarnaast geldt het volgende ten aanzien van het aangaan en opzeggen van het lidmaatschap:

  • Lidmaatschap voor recreanten wordt aangegaan voor een half jaar

  • Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie

  • De opzegtermijn is 1 maand vóór 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december

  • Zwemmers die diploma zwemmen (zwemvaardigheid) mogen hun lidmaatschap opzeggen 1 maand vóór 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december, of direct na het afzwemmen

  • Wedstrijdzwemmers gaan een lidmaatschap aan voor een volledig seizoen, de opzegtermijn is 1 maand vóór 30 juni

  • Wedstrijdzwemmers die (in overleg met de hoofdtrainer) naar een andere groep gaan en/of op andere dagen/tijdstippen gaan trainen geven dit ook via de mail door aan de ledenadministratie.

  • Zwemmers die naar een andere groep willen en/of op een andere dag willen gaan trainen nemen daarvoor contact op met de ledenadministratie om na te vragen of dit mogelijk is.

  • Opzeggingen en wijzigingen zijn pas definitief en doorgevoerd na een bevestigingsmail van de ledenadministratie.

  • Inschrijfgeld bedraagt € 12,50

  • Toeslag na mislukte incasso bedraagt vanaf 1 juli 2015  € 2,50