Home


Helaas wederom sluiting zwembaden door lockdown.

De overheid heeft gisteren een harde lockdown aangekondigd waarbij vrijwel alle openbare voorzieningen worden gesloten tot en met 19 januari 2021. De maatregelen zijn sinds vandaag van kracht. Dit betekent ook dat de al onze trainingsaccommodaties sluiten tijdens deze periode, waardoor wij helaas alle activiteiten moeten stopzetten. Voor de wedstrijdgroep zijn wij nog wel aan het kijken of er mogelijkheden voor de krachttraining en landtraining zijn op een buitenlocatie, hier hopen wij op korte termijn op terug te komen.

Na de lockdown in het voorjaar hebben we jullie kunnen compenseren door de mogelijkheid te bieden om door te trainen in de vakantie. Of we weer een nu weer een tegemoetkoming kunnen bieden weten we op dit moment nog niet, maar we zullen het onderzoeken en houden op dit moment alle opties open.

Op 12 januari, zal tijdens een persconferentie bekend gemaakt worden of we na 19 januari de trainingen en lessen weer kunnen hervatten. Wij zullen als bestuur de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en de leden per mail, via de website en (voor de wedstrijdzwemgroep) ook via onze facebookpagina over alle wijzigingen informeren.

Bij deze willen we jullie hele fijne feestdagen wensen. Blijf allemaal gezond en hopelijk zien we jullie vanaf 20 januari weer in het bad.Zwemclub "De Ward" is opgericht op 21 juli 1965.

De missie van de “De Ward” is als volgt te omschrijven:
De doelstelling van zwemclub “De Ward” is om een gezellige maar ook sportieve zwemvereniging te zijn voor alle leden. Voorop staat het stimuleren van onze zwemmers om zich op hun eigen niveau en tempo zo goed mogelijk te ontwikkelen. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn sportplezier, eigen waarde en zelfvertrouwen. Dit geldt voor het wedstrijdzwemmen, elementair zwemmen en recreatief zwemmen.
De Ward zorgt voor een veilige omgeving en onderschrijft daarom breedtesport als basis met ruimte voor talent en topsport.
De cultuur van de Ward kan worden omschreven als een familiare vereniging, waarbij geldt: ‘van, voor en door iedereen’

Zwemclub "De Ward" is dan ook een actieve vereniging die het belangrijk vindt om naast haar normale zwemavonden de leden ook daarbuiten bij de vereniging te betrekken. Ieder jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de verschillende groepen in relatie tot de doelstelling van de vereniging.

Bij Zwemclub "De Ward" zijn er verschillende disciplines om te kunnen zwemmen, er is dus voor iedereen een keuze. Voor de jeugd bieden we zwemvaardigheid en recreatief zwemmen. Voor volwassenen recreatief zwemmen / banen zwemmen en masterszwemmen.

Sinds 2012 heeft De Ward ook een actieve en ambitieuze wedstrijdgroep. Deze ploeg is inmiddels gegroeid naar circa 85 leden en heeft in afgelopen jaren een goede progressie gemaakt. Inmiddels zwemt de wedstrijdploeg op landelijk niveau en zijn er zeer goede prestaties behaald op Gelderse en Nederlandse kampioenschappen.

Interesse om bij ons te komen wedstrijdzwemmen, recreatief zwemmen, of heb je zwemdiploma C en wil je ook je diploma’s zwemvaardigheid halen?
Mail naar info@deward.nl  en wij nemen contact met u op.