Lidmaatschap

Vind je het leuk om lid te worden van De Ward of twijfel je nog? Je mag je twee keer vrijblijvend meezwemmen om te kijken of je het leuk vindt.

Omdat er bij diverse groepen sprake kan zijn van een wachtlijst willen we je verzoeken van te voren altijd contact op te nemen met de ledenadministratie, zodat je zeker bent van een plaats in de baan en de trainers op de hoogte zijn van je komst.
Dit kun je doen door een mailĀ  te sturen aan ledenadministratie@deward.nl .
Ook kun je de ledenadministratie benaderen voor andere vragen betreffende het lidmaatschap.

Het inschrijfformulier kun je hier downloaden, of per mail opvragen bij de ledenadministratie.
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan worden gemaild naar ledenadministratie@deward.nl of kan worden opgestuurd naar Postbus 70, 6680 AB Bemmel.

Als je gaat zwemmen bij de wedstrijdploeg willen we je ook vragen het AGV-formulier in te vullen.
Dit omdat rondom de wedstrijden uitslagen en eventueel gemaakte foto’s gepubliceerd kunnen worden.
Het AVG-formulier kun je hier downloaden en deze graag tezamen met het inschrijfformulier mailen naar ledenadministratie@deward.nl
Wedstrijdzwemmers ook graag eventueel medicijn gebruik doorgeven i.v.m. mogelijke dopingcontrole.

Het lidmaatschap van de wedstijdzwemmers wordt aangegaan en (indien niet tijdig opgezegd) ieder jaar automatisch verlengd voor een volledig seizoen.

Het lidmaatschap van de overige zwemmers wordt aangegaan voor tenminste een half jaar (minimaal 2 volledige kwartalen), waarna het automatisch per kwartaal wordt verlengd.

Alle regels omtrent het lidmaatschap zijn te vinden onder Algemene voorwaarden lidmaatschap.