Algemeen - Mededelingen

Uitnodiging en agenda ALV 2016 zwemclub "de Ward" donderdag 12 mei2016.


Beste Ereleden, leden, ouder(s) e/o verzorg(st)er(s) van jeugdleden,

het doet het bestuur van zwemclub “de Ward” veel genoegen u wederom uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2016.
Deze ALV zal gehouden worden op donderdag 12 mei 2016 in:
dorpshuis “de Tichel”
Kolkweg 5a
Haalderen .

Aanvang 20:00 uur.

Het is natuurlijk de bedoeling van deze ALV om u te informeren over de gang van zaken over het jaar 2015 en tevens mee te nemen in de plannen voor 2016/2017.
klik hier voor de agenda
Procedure voor het opvragen van andere gegevens, raadpleeg hiervoor de agenda.
Het bestuur hoopt van harte u op 12 mei 2016 te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur:

Secretaris Jan de Man